Indien u tijdens de veiling niet aanwezig kunt zijn, bieden wij de mogelijkheid om schriftelijke mee te bieden op de aangeboden kavels. Hiervoor kunt u gebruik maken van het schriftelijk biedformulier. Aan het geven van een biedopdracht zijn geen extra kosten verbonden. Vul het biedformulier zo volledig mogelijk in en mail of stuur het naar ons adres. U kunt dit formulier ook tijdens de kijkdagen afgeven bij een van onze suppoosten. Wij zullen dan trachten uw biedopdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. echter aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele vergissingen.

De mogelijkheid tot het afgeven van schriftelijke biedingen voor aangeboden kavels is een service van Duveen. Duveen zal namens u trachten de opgegeven kavels voor een zo laag mogelijk prijs aan te kopen, rekening houdend met limieten of tegenbiedingen. Duveen is echter niet verantwoordelijk voor computer-gerelateerde fouten of fouten bij het niet uitvoeren van schriftelijke biedingen tijdens de veiling.

Wanneer op een van de aangeboden kavels meerdere keren een gelijk bedrag wordt geboden, zal dit kavel worden gegund aan de eerste hoogste bieder van binnenkomst. Voor alle succesvolle biedingen gelden onze koopvoorwaarden, zoals die op onze website zijn vermeld en in onze catalogus zijn afgedrukt. Wij verzoeken u deze koopvoorwaarden goed door te lezen.

Mocht u binnen 24 uur na afgifte van uw schriftelijke bieding(en) nog steeds geen bevestiging van ons hebt ontvangen, verzoeken wij u dit via info@duveen.nl te melden of uw schriftelijke bieding(en) nogmaals aan ons te verzenden.

Naam
Voornaam(en)
Adres
Postcode
Plaats
Provincie
Land
Telefoonnummer overdag
Telefoonnummer 's avonds
Faxnummer
E-mailadres
Datum veiling
Veiling code


Wij verzoeken nieuwe bieders die nog niet eerder gekocht hebben bij Duveen Veilingen, de volgende gegevens aan ons te verstrekken: Een kopie van uw: Paspoort/Rijbewijs/Identiteitsbewijs en een bewijs van inschrijving op uw huidige adres (Bank of Gemeente document en niet ouder dan 6 maanden).

Kopie van paspoort/Rijbewijs/Identiteitsbewijs (niet ouder dan 6 maanden)
Bewijs van inschrijving op uw huidige adres (niet ouder dan 6 maanden)
Hierbij verzoek ik u in bovengemelde veiling de volgende kavels tegen de daarachter gestelde bedragen voor mij aan te kopen. Ik begrijp dat ik door het indienen van dit formulier met aankoopbedrag(en), ik een biedcontract ben aangegaan voor de aankoop van één of meerdere kavels uit deze veiling, indien mijn biedingen succesvol zijn. Ik begrijp dat ik daardoor verplicht ben tot het betalen van de koopprijs, vermeerderd met 30% opgeld.

Om uw schriftelijke biedingen tijdig te kunnen verwerken, moeten deze minimaal 24 uur vóór aanvang van de veiling in ons bezit zijn.