Toyokuni III Utagawa Kunisada (1786-1865)

Lot number

161

Estimated price

100
200

Description

Toyokuni III Utagawa Kunisada (1786-1865) Japan, c.1850.
Title: Higashiyama Sakura-Soshi Nakamura-za

37 cm x 25.5 cm, 37 cm x 25.5 cm and 37 cm x 25.5 cm

For more information

Contact us at info@duveen.com or call +31 (0) 6 53 32 86 80 .